“Video interactie begeleiding verbetert de kwaliteit van onderwijs”

Stenden Hogeschool is in samenwenwerking met basisscholen een project gestart om startende leerkrachten te begeleiden. Dit is ontstaan vanuit een ander project gemaamd VSIO (Versterking Samenwerking In Opleiding) dat als doel heeft een opleidingsschool te worden voor het goed begeleiden van pabo-studenten. Door middel van video interactie begeleiding met behulp van NOTIVID wisselen startende leerkrachten en hun begeleiders op afstand kennis en competenties uit en wordt er actief ingespeeld op de hulpvraag van beginnen leerkrachten die voor de klas staan. 

Betere voorbereiding met NOTIVID 

Het project omvat tien startende leerkrachten die voor het tweede jaar les geven op diverse basisscholen in Friesland. Allen hebben ze een diploma van de pabo-opleiding op zak. De gesprekken tussen de leerkrachten en hun begeleiders nemen veel tijd in beslag. Margriet Visser, één van de begeleiders en tevens adjunct-directeur en intern begeleider van de PCBO Wilhelminaschool in Leeuwarden, vertelt hierover: "Door NOTIVID te gebruiken starten we beter voorbereid met de intervisiebijeenkomsten en kunnen we vroegtijdig feedback uitwisselen. Het is een erg handzame tool". 

Videonotities delen op afstand 

September 2016 was de aftrap van het project. Margriet: "Namens de vereniging PCBO Leeuwarden e.o. ben ik gevraagd om startende leraren te begeleiden. Ik heb vijf leerkrachten onder mijn hoede, die allemaal op een andere basisschool werken. Eens per twee maanden komen we bij elkaar. De leerkrachten maken voor de intervisiebijeenkomst opnames van lessen die ze geven. Dit zijn ze wel gewend, want tijdens de opleiding wordt al veel gebruik gemaakt van beeldcoaching. De opnames worden eenvoudig gemaakt met een laptop of smartphone en vervolgens uploaden zij de video naar NOTIVID."

"De leerkracht deelt de video met mij en soms ook met andere leerkrachten uit de groep. Wanneer ik het filmpje in NOTIVID analyseer kijk ik naar de hulpvraag van de leerkracht en maak direct gebruik van de mogelijkheid om notities toe te voegen op de tijdlijn van de video. De opmerkingen deel ik met de leerkracht, gewoon vanuit mijn kantoor. Het werkt eenvoudig en het scheelt tijd. Het is een mooie manier om met beelden aan de slag te zijn".  

Kwaliteit van pabo-opleidingen verbeteren

Binnen de CAO van het onderwijs is vastgelegd dat eerste-, tweede- en derdejaars leerkrachten goede begeleiding moeten krijgen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. "Het is belangrijk om leerkrachten zo stevig mogelijk neer te zetten. Dit project is waardevol voor zowel Stenden Hogeschool als de basisscholen. Stenden krijgt terugkoppeling over de kwaliteit van hun onderwijs en op de basisscholen staan beter opgeleide leerkrachten voor de klas." 

Onze video's staan op een veilige plek 

"Een belangrijk aspect van NOTIVID is dat de video's goed zijn afgeschermd en niet zomaar openbaar op YouTube staan. Door het bekijken van beelden leer je het meest, maar het is niet altijd prettig om jezelf terug te zien. Door de video's in NOTIVID te plaatsen is de veiligheid gewaarborgd. Nog een voordeel van NOTIVID is dat de leerkrachten een portfolio opbouwen waarmee ze hun ontwikkelingen en competenties kunnen laten zien." 

Tijdig inspelen op het leerproces 

Margriet ziet meer mogelijkheden met NOTVID. "Vierdejaars leraren in opleiding geven een half jaar zelfstandig les onder begeleiding van hun mentor. Door video interactie begeleiding met ondersteuning van NOTIVID in te zetten kun je tijdig inspelen op het leerproces en al lerend veranderingen aanbrengen. Door het maken van een video kan de student ontwikkelingen van de competenties laten zien en feedback vragen. Als begeleider kun je op afstand concrete vragen stellen en terugkoppeling geven. Het onderwijs verandert en we moeten inspelen op datgene waar de scholen behoefte aan hebben."

PCBO LEEUWARDEN

Optimaal onderwijs. Maatwerk. Op bereikbare en toegankelijke scholen, waar iedereen in het team oprechte aandacht heeft voor iedere leerling. Dit alles kenmerkt de 18 basisscholen van PCBO Leeuwarden en omstreken. 13 ervan vindt u goed verspreid over Leeuwarden, de andere in Wirdum, Grou, Akkrum, Aldeboarn en Tersoal.

VOLG ONS